Švč. Sakramentas

Katekizmas - Švč. Sakramentas

Trumpo Katekizmo skyrius, apie Švč. Sakramentą ir Šv. Mišias

Pamokėlės Pirmajai Komunijai

Pamokėlės ruošiantis Pirmajai Komunijai

Kas yra Šv. Mišios - Eucharistija?

„Mūsų Išganytojas Paskutinės vakarienės metu, tą naktį, kurią buvo išduotas, įsteigė eucharistinę savo Kūno ir Kraujo auką, kad pratęstų Kryžiaus auką ilgus amžius iki vėl ateis, ir savo mylimai Sužadėtinei Bažnyčiai šitaip patikėtų savo mirties ir prisikėlimo atminimą – gailestingumo sakramentą, vienybės ženklą, meilės ryšį, velykinį pokylį, kuriame priimamas Kristus, siela pripildoma malonės ir mums duodamas būsimos garbės laidas.

ŠV. KOMUNIJOS PRIĖMIMO SĄLYGOS

Eucharistija, kuri žmonijoje tęsia ir atnaujina Kristaus velykinę paslaptį, yra nuodėmių atleidimo ir visokios malonės šaltinis. Kas nori priimti Viešpaties Kūną, kad gautų velykinio sakramento vai­sius, privalo artintis tyra sąžine ir tinkamu dvasiniu nusiteikimu.

Krosnos Šv. Apaštalo Evangelisto Mato Parapija
Alytaus g. 55 Krosna, Lazdijų rajono savivaldybė 67443
Parapijos kodas: 191290938
Tel.: 8-318-42742
Mob. tel.: +370-611-36732
El. paštas: krosna@krosnosparapija.eu