Tikėjimas Malda

Parapijos telefonas

(8) 318-47224

Tikėjimas

Ar Taip Nebūna?

Gal kartais teko girdėti, apie Billi Grem’o dukters dalyvavimą pokalbių laidoje, kurio pagrindinė tema buvo Rugsėjo 11-osios teroristinis aktas JAV.Pokalbių laidos vedėja Džein Kleison uždavė klausimą: Kaip Dievas leido tokiai baisybei įvykti? Anna Grem atsakė labai išsamiai ir blaiviai. Ji pasakė:

Ar Taip Nebūna?

Gal kartais teko girdėti, apie Billi Grem’o dukters dalyvavimą pokalbių laidoje, kurio pagrindinė tema buvo Rugsėjo 11-osios teroristinis aktas JAV.
Skaityti

Šventoji Visuotinė Bažnyčia - Šventųjų Bendravimas

Šventosios visuotinės Bažnyčios ir šventųjų bendravimo išpažinimas eina vie­nas paskui kitą.

Šventoji Visuotinė Bažnyčia - Šventųjų Bendravimas

Šventosios visuotinės Bažnyčios ir šventųjų bendravimo išpažinimas eina vie­nas paskui kitą.
Skaityti

Tikėjimas - Vadovas į laimę

Didysis troškimas. Visi mes, žmonės, nepaliaujame trokš­i laimės ir jos ieškoti.

Tikėjimas - Vadovas į laimę

Didysis troškimas. Visi mes, žmonės, nepaliaujame trokš­i laimės ir jos ieškoti.
Skaityti

Šventoji Visuotinė Bažnyčia

Mūsų laikų Bažnyčia yra visą pasaulį apimanti bendruomenė. Tiems, kurie Krikštu yra į ją įtraukiami, ji perduoda Tikėjimą ir moko, kaip krikščionys turi gyventi. Taip ji vykdo savo Viešpaties Jėzaus Kristaus užduotį, kol Jis ateis kaip šlovingas Valdovas.

Šventoji Visuotinė Bažnyčia

Mūsų laikų Bažnyčia yra visą pasaulį apimanti bendruomenė. Tiems, kurie Krikštu yra į ją įtraukiami, ji perduoda Tikėjimą ir moko, kaip krikščionys turi gyventi. Taip ji vykdo savo Viešpaties Jėzaus Kristaus užduotį, kol Jis ateis kaip šlovingas Valdovas.
Skaityti

Žmogaus atsakymas Dievui

Kaip mums atsakyti Dievui, kai Jis į mus prabyla? Dievui atsakyti reikia tikėjimu. [142-149] Tikėjimui reikia turėti „imlią širdį" (1 Kar 3, 9). Dievas visokiausiais būdais ieško ryšio su mumis.

Žmogaus atsakymas Dievui

Kaip mums atsakyti Dievui, kai Jis į mus prabyla? Dievui atsakyti reikia tikėjimu. [142-149] Tikėjimui reikia turėti „imlią širdį" (1 Kar 3, 9). Dievas visokiausiais būdais ieško ryšio su mumis.
Skaityti

Malda

Kas Yra Malda

Malda yra širdies polėkis, tiesus žvilgsnis į dangų, dėkingumo ir meilės šauksmas tiek išmėginimuose, tiek džiaugsmuose.

Maldos

Viešpatie, padėk man skleisti Tavo "kvapą" kur beeičiau. Užtvindyk mano sielą ir mano gyvenimą savo Dvasia, įsiskverbk į mane, užvaldyk mane visą absoliučiai, kad mano gyvenimas spinduliuotų TAVIMI...
Krosnos Šv. Apaštalo Evangelisto Mato parapija
Alytaus 53 Krosna, Lazdijų rajono savivaldybė
Lietuva – Lithuania
Parapijos kodas: 191290938
Tel.: 8-318-42742
Mob. tel.: +370-611-36732
El. paštas: krosna@krosnosparapija.eu